Generelt

Denne Persondatapolitik (herefter ”Politik”) er gældende for samtlige af de oplysninger, som du giver til os, og/eller som vi indsamler om dig, enten som led i et medlems-/bidragyder- eller frivilligforhold, eller som bruger af vores tjenester, herunder ved færden på vores hjemmeside. I Politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i Politikken, som du ikke kan acceptere. På www.farstrupvildtpleje.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.

Den dataansvarlige organisation for behandling af dine personoplysninger er:

Farstrup Vildtpleje
Vester Viderupkær 5
9240 Nibe
Tlf. 25375359
E-mail: farstrupvildtpleje@gmail.com
CVR nr. 33341318

(Herefter ”Organisationen”)

Den overordnede retlige ramme for vores behandling af personlige oplysninger er Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med Behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF med tilhørende regulering. I tillæg hertil lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger – kaldet databeskyttelsesloven L 68.

Alle spørgsmål vedrørende nærværende politik, behandlingen af dine oplysninger samt mistanke om manglende overholdelse skal i første omgang rettes til ovenstående adresse. Din henvendelse vil blive videregivet til den rette, der er ansvarlig for at påse overholdelse af persondataforordningen samt nærværende Persondatapolitik

Formål med behandlingen af dine personoplysninger

Afhængig af om du er medlem, bidragyder, ikke-finansiel støtte eller måske blot bruger af vores hjemmeside, er vi forpligtede til behandle dine Personoplysninger i et sådant omfang, at vi dels kan give dig de ydelser, du efterspørger, og at vi dels kan leve op til de forpligtelser, vi har som velgørende forening. Dette gælder både ved håndtering af dine eventuelle bidrag – medmindre du vælger at bidrage anonymt – og/eller når vi skal administrere dine eventuelle medlemskaber hos os. Det kan også være ved kontakt med vores Supporter Service og/eller i forbindelse med vores markedsføring over for dig.

De personoplysninger, som vi behandler om dig

Disse oplysninger registrerer vi, såfremt du har opgivet dem til os:
Når du er medlem eller bidragyder hos os, registrerer vi følgende almindelige Personoplysninger fra dig: Navn, adresse, postnummer, by, mobilnummer, e-mailadresse. Vi registrerer dit CPR-nr., såfremt du ønsker fradrag for eventuelle bidrag.

Når du besøger vores hjemmeside og klikker dig rundt i vores univers, indsamler vi din IP-adresse. Dette giver os information om sidens præstation, om antal besøgende på siden, hvilke sider der er mest populære, og hvor tit vores besøgende er inde på siden.

Disse Personoplysninger indsamler vi fra andre om dig:
I nogle tilfælde er det nødvendig for os at indsamle Personoplysninger om dig fra andre. Det kan eksempelvis være fra 3. part, som udfører vask og berigelse af vores data. Vi indsamler disse oplysninger, fordi vi er forpligtiget til at sikre, at vores database indeholder så korrekte og ajourførte informationer som muligt.’

Cookies

En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din browser for at kunne genkende din computer ved tilbagevendende besøg. Cookies er ikke aktive filer; de kan altså ikke udvikle virus eller spore indhold på din computer. Det eneste, de gør, er at sende anonyme oplysninger tilbage til os om f.eks. besøgstidspunkt, -varighed osv.

Når du besøger farstrupvildtpleje.dk eller en underside til farstrupvildtpleje.dk, modtager du automatisk en eller flere cookies. Hvis du ikke ønsker dette, har vi en vejledning i vores cookiepolitik til, hvordan du – helt eller delvist – undgår at modtage cookies og sletter de cookies, der ligger på din harddisk. Du kan læse hele vores cookiepolitik her: cookie-politik

Sådan behandler vi dine personoplysninger

Helt konkret bruger vi dine Personoplysninger til flere forskellige formål afhængigt af, om du er medlem, bidragyder eller ikke-finansiel støtte hos os, eller om du blot er bruger af vores hjemmeside. Er du medlem eller bidragyder hos os anvender vi dine Personoplysninger til at kunne:

 • administrere dit/dine indbetalinger
 • sende dig generel information om organisationens aktiviteter, herunder om vores generalforsamling
 • byde dig velkommen som nyt medlem via vores velkomstbrev

Hvorfor har vi lov til at behandle oplysninger om dig (behandlingsgrundlag)?

 • Når du støtter Farstrup Vildtpleje økonomisk, så behandler vi dine almindelige Personoplysninger til netop det pågældende formål. Det juridiske grundlag for Behandling af dine Personoplysninger er Persondataforordningens artikel 6, stk. 1 (b), idet Behandlingen af dine oplysninger er nødvendig for opfyldelse af din støtteaftale.
 • Vi har også mulighed for at behandle dine almindelige Personoplysninger, fordi vi har en legitim interesse i at behandle oplysningerne om dig, jf. Persondataforordningens artikel 6, stk. 1 (f), medmindre din ret til at opnå beskyttelse af dine egne almindelige Personoplysninger går forud for vores legitime interesse i at behandle dine oplysninger. Vi har en legitim interesse i at behandle dine Personoplysninger (dit navn og din e-mailadresse) til brug for markedsføring. Vores legitime interesse består således i at kende til dine præferencer, så vores kommunikation til dig er relevant. Det er ligeledes med henvisning til denne bestemmelse, at vi udarbejder statistikker over antallet af støtter, bidrag, brug af hjemmesiden, mv.
 • I visse tilfælde er vi også retligt forpligtet til at behandle Personoplysninger om dig. Det kan fx være til brug for dokumentation af bidrag, jf. bogføringsloven. Vi skal blandt andet gemme regnskabsmateriale i fem år fra afslutningen af det regnskabsår, som regnskabsmaterialet vedrører.
 • Er du blot bruger af vores hjemmeside, har vi – i begrænset omfang – brug for at kunne administrere de oplysninger, som du selv afgiver til brug for fx cookie-håndtering. Vi beholder upersonlige oplysninger såsom IP-adresser, oftest besøgte sider og hentede filer. Dette giver os information om sidens præstation, antal besøgende på siden, hvilke sider der er mest populære, og hvor tit vores besøgende er inde på siden.

Deling af dine personoplysninger

 • Vi kan dele dine Personoplysninger med de leverandører og samarbejdspartnere, som bistår os fx med opfyldelsen af din støtteaftale, eller som bistår os med vores IT-drift, hosting, mv. Det betyder, at vi kan dele dine oplysninger med eksempelvis vores serviceleverandører, vores tekniske support og NETS.
 • I tillæg til ovenstående deler vi dine oplysninger i det omfang, vi er forpligtede til, fx som følge af krav om indrapportering til offentlige myndigheder som fx SKAT.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine Personoplysninger efter nedenstående regler og foretager sletning/anonymisering af data én gang årligt:

 • Er du medlem eller bidragyder hos os, vil vi opbevare dine Personoplysninger i henhold til bogføringsloven, dvs. fem år fra udgangen af det år, hvor du senest har støttet os. Herefter anonymiseres data.
 • Er du ikke-finansiel støtte hos os, vil vi opbevare dine Personoplysninger i op til to år efter din sidste tilkendegivelse eller handling, jf. indsamlingsloven. Herefter anonymiseres data.
 • Er du blot bruger af vores hjemmeside, opbevarer vi de oplysninger, som vi har registreret om dig i op til 24 måneder fra seneste besøg.

Dine rettigheder

Når Farstrup Vildtpleje behandler (f.eks. indsamler, registrerer eller sletter) personoplysninger, har de personer, vi behandler oplysninger om (de registrerede), en række rettigheder i databeskyttelsesforordningens kapitel III. Ved at skrive til os på farstrupvildtpleje@gmail.com kan du gøre brug af én eller flere af nedenstående rettigheder. Hvis vi er i tvivl om din identitet, kan du blive bedt om dokumentation. En anmodning fra en registreret vil besvares uden unødig forsinkelse og senest en måned efter, Farstrup Vildtpleje har modtaget anmodningen. I tilfælde af at anmodningen afvises, vil den registrerede blive underrettet om dette straks og senest en måned efter, Farstrup Vildtpleje har modtaget anmodningen. Den registrerede vil modtage en begrundelse for afslaget. En afvisning af en anmodning kan bl.a. være begrundet i, at vi ikke behandler oplysninger om den registrerede. Hvis en anmodning er åbenlyst grundløs eller overdreven, især fordi den gentages, vil vi i særlige tilfælde enten afvise en anmodning eller afkræve et rimeligt gebyr for besvarelse af anmodningen.

 • Indsigt – Du har ret til at få indsigt i de Personoplysninger, som vi behandler om dig. Ved at skrive til os kan du anmode om indsigt i de Personoplysninger, som vi har registreret om dig, herunder de formål som oplysningerne er indsamlet til.
 • Berigtigelse og sletning – Du har ret til at anmode om korrektion, supplerende Behandling, sletning eller blokering af de Personoplysninger, vi behandler om dig. Hvis vi – af en eller anden grund – ikke kan imødekomme din anmodning, kontakter vi dig.
 • Begrænsning af Behandling – Du har – under særlige omstændigheder – ret til at få begrænset Behandlingen af dine personlige oplysninger. Kontakt os venligst, hvis du ønsker en begrænsning af Behandlingen af dine Personoplysninger.
 • Dataportabilitet – Du har ret til at modtage dine Personoplysninger (kun oplysninger vedrørende dig selv, som du selv har givet os) i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet). Kontakt os venligst, hvis du vil udnytte muligheden for dataportabilitet.
 • Indsigelsesret – Du har ret til at bede os om ikke at behandle dine personlige oplysninger i de tilfælde, hvor Behandlingen er baseret på artikel 6, stk. 1 (e) (opgave i samfundets interesse eller offentlig myndighedsudøvelse) eller artikel 6, stk. 1 (f) (legitim interesse). Det fremgår af nærværende Politik, i hvilket omfang vi behandler dine oplysninger til sådanne formål. Du kan til enhver tid udøve retten til indsigelse ved at kontakte os.
 • Tilbagekaldelse af samtykke – Hvis Behandlingen af dine Personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Din tilbagetrækning påvirker ikke lovligheden af den Behandling, der blev gennemført, før du trak dit samtykke tilbage. Kontakt os venligst på farstrupvildtpleje@gmail.com, hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke. Du kan også tilbagekalde dit samtykke til at modtage nyhedsbreve fra os i bunden af vores elektroniske nyhedsbreve.
 • Der kan være betingelser eller begrænsninger knyttet til udnyttelsen af ovennævnte rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du fx har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde – det afhænger af de særlige omstændigheder for den pågældende behandlingsaktivitet.
  Eventuelle konsekvenser ved ikke at afgive Personoplysninger

Såfremt du er forpligtet til at give os oplysninger om dig selv, vil det fremgå dér, hvor vi indsamler oplysningerne. Det vil i nogle tilfælde være lovpligtigt eller et krav i henhold til en kontrakt, jf. Persondataforordningen artikel 13, stk. 2 (e). Hvis du ikke vil afgive de Personoplysninger, som vi beder om, så kan det have den konsekvens, at vi ikke kan levere de ydelser, du efterspørger, oprette dig som bidragyder, etc.

Brug af automatiske afgørelser/profilering

Vi anvender automatiske afgørelser som led i vores direkte markedsføring. Det betyder, at vi anvender de almindelige personoplysninger, som vi indsamler om dig, til at skabe en profil af dig.

Logikken bag dette er som følger: Vi anvender eksisterende data om vores brugere til at skabe en profil på bl.a. Facebook og Instagram – en såkaldt indirekte profil, da vi ikke kan tracke brugerens aktivitet, udover at vi kan målrette annoncer til brugeren. Vi har mulighed for at importere og eksportere data til og fra Facebook og Instagram i form af navn, e-mail, telefonnummer og profil-id.

Profil-id kan vi dog kun få ved såkaldte fundraisers, hvor brugerne på eget initiativ indsamler penge for Farstrup Vildtpleje på Facebook. Det er ligeledes sådan, at engagement (likes, kommentarer, delinger, videoviews, sign-ups) fra brugerne trackes internt af Facebook og Instagram og giver annoncøren (os) bedre mulighed for at målrette vores indhold mod de pågældende brugere.

Sikkerhed

Hos Farstrup Vildtpleje er vores Behandling af Personoplysninger underlagt vores IT- og Sikkerhedspolitik. Vi har implementeret interne regler og procedurer for opretholdelse af passende sikkerhed fra det tidspunkt, hvor vi indsamler Personoplysninger frem til sletning, ligesom vi alene overlader vores Behandling af Personoplysninger til Databehandlere, som opretholder et tilsvarende passende sikkerhedsniveau.

Klage til tilsynsmyndighed

Hvis du er utilfreds med vores Behandling af dine Personoplysninger, kan du klage til det danske datatilsyn: Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K., telefon 3319 3200, e-mail: dt@datatilsynet.dk

Opdatering af denne politik

Farstrup Vildtpleje er forpligtet til at overholde de grundlæggende principper om beskyttelse af Personoplysninger og databeskyttelse. Vi gennemgår derfor regelmæssigt denne Politik for at holde den opdateret og i overensstemmelse med gældende principper og lovgivning. Denne Politik kan ændres uden varsel. Væsentlige ændringer af Politikken vil blive offentliggjort på vores hjemmeside sammen med en opdateret version af Politikken.

Eventuelle ændringer, vi måtte foretage i nærværende Politik i fremtiden, vil blive offentliggjort på denne side og kan eventuelt blive meddelt dig via e-mail.

Persondatapolitikken er senest opdateret 206-08-2021