Hvilke dyr skal ses til og hvad må man fodre med.

Pindsvin , voksne og unger, der har spyflueæg og/eller larver på sig skal altid kigges på. Ligeledes dyr der ligger passivt ude ved dagstid.

GIV ALDRIG AVOKADO, KOMÆLK ELLER MODERMÆLKSERSTATNING! Hverken til små eller store pindsvin samt harekillinger, de kan ikke tåle det!

Avokado er gift for de fleste dyr inklusiv pindsvinet.

Ser man et pindsvin der er slinger, rystende eller ligger passivt fremme ved dagstid har det brug for hjælp.

Tilbyd pindsvinet vand, torskerogn, tun, kogt kyllingekød eller kattepiller i tørkost, aldrig det bløde fra dåse, da der kan være mælk i. Hvis dyret er kold, sørg da for at give det varme.

Ser man ræve i dagstimer der kommer tæt på mennesker så ring også gerne , dette kan skyldes ræveskab, der skyldes hudsnylter – skabsmiden skaber irritation i huden, som får ræven til at klø hårene af. Ræve smittet med skab dør i løbet af få måneder af kulde, vægttab og sygdom.

Hvis man ser vilde dyr der har brug for hjælp så ring efter vejledning til Kristian på telefon: +45 25 37 53 59

Hvad du bør vide inden du opsamler dyreunger!

Pindsvin
Går pindsvin i hi?

Pindsvin går i hi om vinteren. Men gør de det alle? Det meste af tiden, ja. MEN, man kan faktisk ofte træffe sunde og raske pindsvin fremme både om dagen og sågar helt hen i december eller januar.

Selvom du ser et pindsvin fremme i løbet af vinteren, behøver det ikke at betyde, at noget er galt. Der kan være mange grunde til, at et pindsvin vælger at trisse rundt på en kold decemberdag. Måske var den rede, det gik i hi i dengang i oktober, bare ikke god nok. Så varmer pindsvinet op og går ud og bygger en ny rede. Eller måske er pindsvinet ikke stort og tungt nok til bare at kunne sove vinteren væk. Så kommer det frem i milde perioder og leder efter noget at æde. Herefter går pindsvinet igen i hi.

Det er således ikke alle dag- eller vinteraktive pindsvin, der har brug for hjælp. Man kan eventuelt undersøge, om dyret virker sløvt, raller eller hoster, har åbne sår på kroppen, om det slingrer med bagkroppen, virrer med hovedet eller på anden måde opfører sig mærkeligt. Det vil altid være stressende for et pindsvin at blive taget op, så man bør kun gøre det, såfremt man mener pindsvinet har brug for hjælp.

Virker dyret ikke svagt eller sygt, skal man i første omgang lade det være og eventuelt holde lidt øje med det. Man kan eventuelt tilbyde det lidt vand (ikke mælk!) og lidt mad – gerne kattetørfoder, et sted hvor det ikke kan blive vådt af regnen. For eksempel kan man lave en lille anordning med to sten og en plade på skrå hen over, som pindsvinet kan gå ind under og spise- og så i øvrigt holde lidt øje med det.

Finder man (uanset årstiden) pindsvin, som viser sygdomstegn, kan vurderingen være svær at foretage, men er man i tvivl, skal man ikke tøve med at ringe os.


Harekillinger
Saml ikke harekillinger op!

Når små harekillinger bliver opdaget i naturen, trykker de sig mod jorden og lader som om, de ikke er der. Det bedste er derfor at lade som om, man ikke har set den og undlade at samle den op

Normalt bliver de første harekillinger født i  februar. Haren kommer i brunst umiddelbart efter årets korteste dag. Den tiltagende daglængde sætter gang i hormonerne og kort efter den 22. december kan haren altså blive drægtig. Efter 42-43 dage fødes harekillingerne – dvs. omkring d. 2. februar kan årets første harekillinger blive født.

Haren føder sine killinger i relativt åbent terræn.

Umiddelbart efter fødslen er killingerne meget selvhjulpne og spreder sig i terrænet, hvor de tilbringer hovedparten af deres tid i hver sit gemmested. Hver aften eller nat mødes de så meget kortvarigt med moderen dér, hvor de blev født. Ungerne dier og få minutter efter er familien atter spredt for alle vinde. Dette er den eneste kontakt mellem mor og killinger.

Når den lille harekilling bevæger sig fra føde- og diestedet og ud til sit nye gemmested, eller på selve gemmestedet (et nyt hver dag!) kan den risikere at blive overrasket af mennesker eller andre dyr. Bliver den det, er dens eneste forsvar at trykke sig mod jorden, ligge helt stille og lade som om, den ikke er der.

Opdages den nu, forledes mange mennesker til at tro, at den er forladt. De samler den måske op og bringer den til en vildtplejestation. Nu er vildtplejerens fornemste opgave om muligt at få den sunde og raske harekilling tilbage i nærheden af, hvor den blev fundet – hurtigst muligt. Kun når dette ikke er muligt eller ikke lykkes tages killingen i pleje.

Er din hund eller kat, kommet med en lille harekilling til dig? GIV DEN ALDRIG MÆLK, stil den i en lille mørk kasse, et lunt roligt sted, og ring til plejestationen.

Lad ALDRIG børn (eller voksne) sidde og kæle med den. Det er et vildt dyr som ikke skal kæles, det foringer dens chancer for overlevelse.
Hvis du er det mindste i tvivl om harekillingen er i nød, kan du kontakte os.

FORSØG ALDRIG SELV AT PLEJE. En lille harekilling, er super sød men kræver professionel pleje, privat pleje lykkes næsten aldrig, langt de fleste (op mod 100 %) vil dø en pinefuld død grundet stress i menneskehænder.