Frivillig, aktivering, praktik eller fritidsbeskæftigelse.

På Farstrup Vildtpleje er en hjælpende hånd altid kærkommen, om du gerne vil hjælpe med at passe og pleje dyrene eller dine kompetencer ligger mere inden for det håndværksmæssige, så er der altid noget at tage fat på ude hos os.

Her er der plads til alle, unge som ældre, også hvis man har fysiske eller psykiske udfordringer.

Vi mangler i høj grad “gør det selv” håndværkere.

Der mangler næsten altid hjælp til reparationer, vedligeholdelse og udbygning af plejestationen. Så er du praktisk anlagt, er du meget velkommen. Vi kan eksempelvis godt bruge en, der er god til at lave fuglekasser, og vi leverer selvfølgelig selv materialerne.

Man kan ikke få lønnet arbejde på plejestationen. Alt arbejde her er frivilligt og ulønnet, også det arbejde som vi selv udfører. I perioder bruger vi hjælp fra frivillige, men dette er i begrænset omfang, da de vilde dyr skal håndteres så lidt som muligt. Dog om foråret og sommeren, når der er mange dyreunger, kan vi godt bruge lidt ekstra hjælp, primært i weekender og ferieperioder.

Da der ikke kan udbetales løn her, er vi begrænset til at have elever, som modtager løn i form af revalidering fra jobcentrene eller andet. Vi er desuden godkendt af kriminalforsorgen til at have personer idømt samfundstjeneste. Det vurderes dog altid herfra, om personen passer ind her.

Da vi bor langt ude på landet, og der ikke går busser lige til døren, er det en betingelse, at man selv kan komme til og fra i bil/cykel/knallert alle dage i dagtimerne.
Er du interesseret i ovenstående så ring eller kom og besøg os (efter aftale)
Kristian Mosgaard på +45 25 37 53 59.